Långa dagar De longues journées

Jag tänker på att jag vill så mycket. Det är roligt att skriva blogg, men jag hinner inte riktigt det.
     Idag blev det att jag var på skolan 7:15, och allt började strula: Jag kom inte åt mina dokument på datorn, utan fick starta om datorn, men jag hade allt på mitt USB-minne så jag kunde skriva ut det jag behövde, dock hade kopiatorn bestämt sig för att leva sitt eget liv, så papper fastnade, och jag fick möblera om sidan om kopiatorn tillsammans med en kollega för att kunna öppna luckan och ta ut pappret.
     När jag sedan kom till klassrummet, upptäckte jag att dörren inte var låst, att fönstret hade stått öppet, förmodligen hela helgen och att projektorn hade flyttats så att bilden inte var riktad mot tavlan längre. Man brukar säga att fredag den 13:e är en otursam dag, men idag var det måndag den 13:e som var det. 😉
     När allt var löst, så kunde jag genomföra lektionen i alla fall. Jag hade lektion sedan fram till kl.12:45. Sedan gällde det att äta en snabb lunch, tillbaka sedan på arbetsrummet och administrera sitt liv och rätta fram till kl.14:30 då vi hade ett möte… som varade till kl.17:45. Klockan 18 till 19:45 var det ett fackligt möte. Jag cyklade hem sedan, uppdaterade min hemsida och var klar med allt mitt arbete kl.21.
     Det blev en arbetsdag på över 13 timmar. Efter att ha varit i Paris i helgen för att vara med inspelningen av min lärobok, vilket var väldigt lärorikt och intensivt. Vi gick runt till olika platser i Frankrikes huvudstad för att rekognosera inför skrivandet av vår nästa bok, och var med i en studio när skådespelare spelade in våra texter. Det var roligt!
      Nu har jag en intensiv vecka framför mig. Hur orkar jag egentligen?

Je suis en train de penser à tout ce que je veux faire. C’est drôle d’écrir un blog, mais je n’ai pas vraiment le temps.
     Aujourd’hui, je suis arrivée au boulot à 7h15, et tout à commencer à me faire des histoires: Je n’avais pas accès à mes documents sur l’ordinateur, mais j’ai dû redémarrer l’ordinateur, heureusement que j’avais tout mes documents sur ma clef USB donc j’ai pu imprimer ce dont j’avais besoin, malheureusement le photocopieur avait décidé de vivre sa propre vie, et les feuilles se sont coincées, et j’ai dû remeubler avec l’aide d’une collègue autour du photocopieur pour pouvoir avoir accès à la porte et enlever le papier.
     Quand je suis ensuite arrivée dans la classe, j’ai découvert que la porte n’était pas fermée à clef, que la fenêtre était restée ouverte, probablement tout le week-end, et que le projecteur avait été déplacé de sorte que l’image ne se produisait que sur la moitié du tableau. On dit que c’est le vendredi 13 qui porte malheur, mais aujourd’hui c’était le lundi 13 qui l’était. 😉
    Quand tout fut résolu, je pus enfin éxécuter mon cours. J’ai eu cours jusqu’à 12h45. Ensuite j’ai avalé un déjeuner rapidement, suis remontée à mon bureau pour administrer ma vie et corriger jusqu’à 14h30, où notre réunion commença… et qui se finit à 17h45. De 18h à 19h45 ce fut une autre réunion syndicale. Je suis ensuite rentrée en vélo, ai mis mon site à jour et eu fini tout mon travail vers 21h.
    Ce fut une journée de travail de plus de 13 heures. Après avoir passé un week-end à Paris pour assister à l’enregistrement de mon bouquin, ce qui fut très enrichissant et intensif. Nous avons aussi fait le tour de différents endroits de Paris pour faire de la reconnaissance en vue de notre prochain bouquin, puis nous avons été dans un studio pour voir des acteurs enregistrer nos textes. C’était super sympa!
     Maintenant, j’ai une semaine intensive devant moi. Au fond, je me demande comment je fais pour supporter tout cela.

avatar

Om admin

Vill ni veta mer om mig, kan ni läsa mer på: Si vous voulez en savoir plus sur moi, allez sur: www.cecile.cc
Det här inlägget postades i Att vara lärare Être prof, Tankar Pensées. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*