Demonstration Manifestation

“Lärarnas löner måste opp,                   “Le salaire des profs doit être augmenté
så att skolan når sin topp!”                     pour que l’école arrive au sommet!”

”Dåliga löner är skolans sorg.                “Les mauvais salaire sont la peine de l’école.
Ändra på det, Anders Borg!”                  Change tout ça, Anders Borg!”

”Mål och löner hänger ihop!                  “Buts et salaires tiennent ensemble!
Lärarnas löner måste upp!”                     Que les salaires des profs augmentent!”

Så skanderade vi i kväll på demonstrationen längs Malmös gator, från Möllevångstorget till Stortorget, för att vi lärarna ska få högre löner.
    Klockan 18:30 var det samling på Möllevångstorget. Lärarna i Skåne kunde demonstrera för att få högre löner. Jag var med, och fick nytta av min kinesiska cykelringklocka, när vi skrek ovanstående paroller. I morgon kommer jag förmodligen inte ha någon röst. 🙂
    500 människor samlades för att demonstrera. Vi väntade bara på polisen i en halv timme, att de skulle komma och spärra gator, så att kortegen kunde ta sig fram på gatorna.
    Ordföranden för Lärarförbundet kommer att ta upp våra krav till politikerna i Stockholm, så får man hoppas att det blir en förändring. Vi lärare i Sverige har sämre löneutveckling än OECD-länderna (OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development, det vill säga Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling). Vi får 10 000 kronor mindre i lön varje månad än en ingenjör, trots att vi har lika lång utbildning. Att vara lärare är samhällets viktigaste yrke. För allt börjar med en bra lärare
!

Voilà ce que nous avons scandé ce soir lors de la manifestation pour que les salaires des profs soient augmentés, le long des rues de Malmö, de Möllevångstorget à Stortorget.
     Á 18h30, ce fut le rassemblement à Möllevångstorget. Les professeurs de Scanie pouvaient manifester pour une augmentation de salaire. J’étais présente, et ma sonnette de vélo chinoise me fut bien utile ce soir, lorsque nous criions ces slogans ci-dessus. Par contre, demain, je n’aurai probablement plus de voix. 🙂
    500 personnes se sont rassemblées ce soir pour manifester. On a juste dû attendre la police pendant une demi-heure, qu’ils arrivent pour barrer les rues, afin que le cortège puisse passer dans les rues.
    Le président du syndicat des professeurs va apporter nos réclamations aux politiciens à Stockholm, et l’on espère qu’un changement aura lieu. Nous, les professeurs en Suède, avons une croissance des salaires plus petites que les pays de l’OECD (OECD =
Organisation for Economic Co-operation and Development, ce qui signifie Organisation de coopération et de développement économiques). Nous recevons chaque mois 10 000 couronnes de moins qu’un technicien supérieur, bien que notre formation soit aussi longue. Être prof, c’est le métier le plus important de la société. Car tout commence avec un bon prof!

IMG_6088   IMG_6092 IMG_6095 IMG_6096 IMG_6099 IMG_6103IMG_6105

avatar

Om admin

Vill ni veta mer om mig, kan ni läsa mer på: Si vous voulez en savoir plus sur moi, allez sur: www.cecile.cc
Det här inlägget postades i Att vara lärare Être prof, Bilder Photos, Tankar Pensées. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*