Per T Ohlsson

1D11109_4307 1D11109_4299  1D11109_4313

Ikväll, måndag den 26/9 2011, har jag varit på Åkarps bibliotek och lyssnat på ett föredrag av Per T Ohlsson (som skriver i Sydsvenskan). Han presenterade några av de böcker han skrev. Det var fyra biografier. Den första som Per T Ohlsson presenterade var över Johan August Gripenstedt (100 år av tillväxt: Johan August Gripenstedt och den liberala revolutionen) som var personen som lade grunden för det moderna Sverige. Den andra biografin handlade om Herbert Felix (Konservkungen: Herbert Felix – ett flyktingöde i 1900-talets Europa), och de två sista var om två av Sveriges statsministrar; dessa två ingår i en serie på 22 böcker om Sveriges statsministrar under 100 år (fram till och med Fredrik Reinfeldt).
     Per T Ohlsson var mycket intressant att lyssna på, och tiden gick snabbt. Hans presentation av sina böcker gjorde mig intresserad av att läsa biografin över Herbert Felix, så det får jag skriva upp på min lista över böcker att läsa. Herbert Felix var grundaren till företaget som tillverkar bl.a. ketchup och inlagda grönsaker.
     Efter föredraget gick jag fram till Per T Ohlsson, för att tacka honom, därför att det är tack vare många av hans krönikor, som jag har lärt mig svenska. Han blev förvånad, för detta hade han aldrig hört tidigare, och han tyckte att jag pratade en perfekt svenska, och att det inte alls hördes att jag inte var svensk. Jag förklarade för honom att jag hade lagt ner ett oerhört arbete för att träna bort min franska brytning. Han sträckte fram handen och vi skakade hand, och jag kände mig väldigt uppfylld, för det kändes väldigt lustigt att få träffa en för mig så stor, kunnig och påläst författare, som faktiskt har betytt oerhört mycket för mig de första åren jag bodde här i Sverige, då jag blev rekommenderad att läsa hans krönikor, så att jag skulle lära mig en bra svenska. Jag följde rådet och kommer ihåg hur jag satt vid köksbordet på söndagarna med tidningen och lexikonet uppslagna och läste hans artiklar. Och slitandet bar frukter. Här sitter jag idag. Gymnasielärare i svenska och svenska som andraspråk och skriver i en egen blogg på svenska. 🙂 Efter drygt 14 år i Sverige.
   Så här kommer ett råd till er, mina elever som läser svenska hos mig, eller till er som har läst svenska hos mig, men vill fortsätta förbättra er svenska. Läs Per T Ohlssons
krönikor som publiceras varje söndag i Sydsvenskan, eller läs dem på tidningens hemsida. Om ni arbetar aktivt med lexikon, när ni läser, så kommer ni att lära er mycket. Det lovar jag! Lycka till!

Ce soir, lundi 26/9 2011, je suis allée à la bibliothèque d’Åkarp pour écouter une conférence tenue par Per T Ohlsson (qui écrit pour le journal Sydsvenskan). Il a présenté quelques uns des livres qu’il a écrits. C’était quatre biographies. La première que Per T Ohlsson a présentée, était celle qu’il a écrite sur Johan August Gripenstedt, qui fut celui qui “posa les fondations” de la Suède moderne. La deuxième biographie était sur Herbert Felix, et les deux dernières étaient sur deux premiers ministres suédois; ces deux derniers livres font partis d’une série de 22 livres sur les premiers ministres suédois pendant 100 ans (jusqu’au premier ministre actuel Fredrik Reinfeldt).
    Per T Ohlsson était très intéressant à écouter, et le temps est passé vite. Sa présentation de ses livres m’a rendue intéressée de lire la biographie sur Herbert Felix, qui est le fondateur de l’entreprise qui entre autre fabrique du ketchup et des légumes conservés dans du vinaigre (cornichons et betterave pour ceux qui sont venus me voir en Suède).
     Après la conférence, je me suis rendue vers Per T Ohlsson, pour le remercier, parce que c’est grâce à beaucoup de ses chroniques que j’ai appris le suédois. Cela l’a étonné, car on ne le lui avait jamais dit plus tôt, et il a trouvé que je parlais un suédois parfait et que cela ne s’entendait pas du tout que je n’étais pas suédoise. Je lui ai expliqué que j’ai fait un travail énorme pour faire disparaître mon accent français. Il m’a tendu la main et nous nous sommes serrés la main. Je me suis sentie remplie de sentiments, car cela m’a fait bizarre de rencontrer un, pour moi, grand écrivain instruit et bien préparé, et qui a eu beaucoup d’importance pour moi lors de mes premières années en Suède. On m’avait recommandé de lire ses chroniques, afin que j’apprenne un bon suédois. J’ai suivi ce conseil, et je me souviens des ces heures assise à la table de la cuisine, les dimanches, avec le journal et mon dictionnaire ouverts, lisant ses articles. Et mes efforts ont porté des fruits. Me voici ici aujourd’hui, professeur de suédois et écrivant sur son propre blog en suédois. 🙂 Après un peu plus de 14 ans en Suède.
     Alors voilà un conseil pour vous, mes élèves qui étudient le suédois avec moi, ou bien vous qui avez étudié avec moi et qui voulez continuer à améliorer votre suédois. Lisez les chroniques de Per T Ohlsson qui sont publiées chaque dimanche dans le journal, ou bien lisez-les sur le site du journal. Si vous travailler activement avec un dictionnaire, lorsque vous lisez, vous apprendrez beaucoup. Je vous le promet! Bonne chance!

avatar

Om admin

Vill ni veta mer om mig, kan ni läsa mer på: Si vous voulez en savoir plus sur moi, allez sur: www.cecile.cc
Det här inlägget postades i Att vara lärare Être prof, Bilder Photos, Böcker Livres, Tankar Pensées. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*