Ondskan finns det? – Le mal existe-t-il?

(Cette publication est écrite en français après l’article en suédois.)

Denna berättelse hittade jag på Facebook häromdagen, på franska, men jag tyckte att den var så bra att jag var tvungen att översätta den. Varsågod, läs och begrunda:

”En universitetslärare utmanade sina elever med denna fråga:
– Har Gud skapat allt som finns?
En student svarade modigt:
– Ja, Han har gjort det!

Läraren frågade:
– Har Gud skapat allt?
– Ja, magister, invände studenten.
Läraren svarade:
– Om Gud har skapat allt, då skapade Han också ondskan eftersom ondskan finns, och enligt principen att vårt arbete definierar vilka vi är, så är Gud ond.

Studenten tystnade inför ett sådant svar. Läraren var väldigt nöjd med sig själv och skröt inför sina studenter att han än en gång hade kunnat bevisa att tron på en gud bara var en myt.

En annan student räckte upp handen och sa:
– Magister, kan jag ställa er en fråga?
– Självklart, svarade läraren.
Studenten fortsatte:
– Magister, kyla, finns det?
– Vad är detta för en fråga? Självklart att kyla finns. Har ni aldrig frusit? sa läraren.
Den unge mannen sa:
– Det är faktiskt så, Magister, att kyla inte finns. Enligt fysiska lagar, det som vi betraktar som kyla är i själva verket frånvaro av värme. Varje individ eller varje sak innehar eller utstrålar energi. Värmen skapas av en kropp eller av ett ämne som utstrålar energi. Den absoluta nollpunkten (-273,15°C /-460°F) är den totala frånvaron av värme; varje ämne blir orörlig och oförmögen att reagera vid den här temperaturen. Kyla finns inte. Vi har skapat detta ord för att beskriva det vi känner, om vi inte har någon värme.

Studenten fortsatte:
– Magister, mörker, finns det?
Läraren svarade:
– Självklart att det finns!
Studenten sa:
– Än en gång har ni fel, Magister, mörker finns inte heller. Mörker är i själva verket frånvaro av ljus. Vi kan studera ljuset, men inte mörker. Vi kan faktiskt använda Newtons prisma för att dela upp det vita ljuset i flera färger och studera varje färgs våglängd. Man kan inte mäta upp mörker. En enda ljusstråle kan störta in i en värld av mörker och lysa upp den. Hur kan man veta vilken rymd mörker upptar? Man mäter mängden av det befintliga ljuset. Stämmer inte det? Mörker är en term använd av människan för att beskriva vad som händer när det inte finns något ljus.

Slutligen frågade den unge mannen läraren:
– Magister, ondskan, finns det?
Nu svarade den osäkre läraren:
– Självklart, som jag sa det. Vi ser ondskan varje dag. Det finns i de vardagliga exemplen av omänsklighet som människor utsätter varandra för. Det finns i den mängden av brott och våldsamheter som finns överallt i världen. Dessa yttringar är inget annat än ondskan!

Studenten svarade:
– Ondskan finns inte, Magister, eller rättare sagt, det finns inte av sig själv. Ondskan är enbart frånvaro av tro på Gud. Ondskan är som mörker och kyla, ett ord som människan har skapat för att beskriva frånvaro av tro på Gud. Gud har inte skapat ondskan. Ondskan är inte som tron, eller som KÄRLEK som finns, precis som LJUSET och värme. Ondskan är resultatet av det som händer, när människan inte har Guds KÄRLEK i sitt hjärta. Ondskan är som kyla som kommer när det inte finns någon värme, eller som mörker som kommer, när det inte finns något LJUS.

Läraren satte sig, förbluffad över ett sådant svar. Namnet på den unge studenten?
Albert Einstein.”

Rött hjärta

***

J’ai lu cette petite histoire sur Facebook il y a quelques jours, et je l’ai trouvé si bien, que je veux la partager aussi sur mon blog. Lisez et méditez:

« Un professeur universitaire défia ses élèves avec cette question:
– Est-ce que Dieu a créé tout ce qui existe?
Un étudiant répondit bravement:
– Oui, Il l’a fait!

Le professeur dit:
– Dieu a-t-il tout créé?
– Oui, Monsieur, répliqua l’étudiant.

Le professeur répondit:
– Si Dieu a tout créé, Il a donc aussi créé le mal puisque le mal existe, et selon le principe de nos travaux qui définissent ce que nous sommes, alors Dieu est mauvais.
L’étudiant fut silencieux devant une telle réponse. Le professeur était tout à fait heureux de lui-même et il se vantait devant les étudiants d’avoir su prouver encore une fois que la foi en un dieu était un mythe.

Un autre étudiant leva sa main et dit:
– Puis-je vous poser une question professeur?
– Bien sûr, répondit le professeur.
L’étudiant répliqua:
– Professeur, le froid existe-t-il?
– Quel genre de question est-ce cela? Bien sûr qu’il existe. Vous n’avez jamais eu froid? dit le professeur.
Le jeune homme dit:
– En fait monsieur, le froid n’existe pas. Selon la loi de physique, ce que nous considérons être le froid est en réalité l’absence de chaleur. Tout individu ou tout objet possède ou transmet de l’énergie. La chaleur est produite par un corps ou par une matière qui transmet de l’énergie. Le zéro absolu (-273,15°C /-460°F) est l’absence totale de chaleur; toute la matière devient inerte et incapable de réagir à cette température. Le froid n’existe pas. Nous avons créé ce mot pour décrire ce que nous ressentons si nous n’avons aucune chaleur.

L’étudiant continua:
– Professeur, l’obscurité existe-t-elle?
Le professeur répondit:
– Bien sûr qu’elle existe!
L’étudiant:
– Vous avez encore tort Monsieur, l’obscurité n’existe pas non plus. L’obscurité est en réalité l’absence de lumière. Nous pouvons étudier la lumière, mais pas l’obscurité. En fait, nous pouvons utiliser le prisme de Newton pour fragmenter la lumière blanche en plusieurs couleurs et étudier les diverses longueurs d’onde de chaque couleur. Vous ne pouvez pas mesurer l’obscurité. Un simple rayon de lumière peut faire irruption dans un monde d’obscurité et l’illuminer. Comment pouvez-vous savoir l’espace qu’occupe l’obscurité? Vous mesurez la quantité de lumière présente. N’est-ce pas vrai? L’obscurité est un terme utilisé par l’homme pour décrire ce qui arrive quand il n’y a pas de lumière.

Finalement, le jeune homme demanda au professeur:
– Monsieur, le mal existe-t-il?
Maintenant incertain, le professeur répondit:
– Bien sûr, comme je l’ai déjà dit. Nous le voyons chaque jour. C’est dans les exemples quotidiens de l’inhumanité de l’homme envers l’homme. C’est dans la multitude des crimes et des violences partout dans le monde. Ces manifestations ne sont rien d’autre que du mal!

L’étudiant répondit:
– le Mal n’existe pas Monsieur, ou au moins il n’existe pas de lui-même. Le Mal est simplement l’absence de foi en Dieu. Il est comme l’obscurité et le froid, un mot que l’homme a créé pour décrire l’absence de foi en Dieu. Dieu n’a pas créé le mal. Le Mal n’est pas comme la foi, ou l’AMOUR qui existe tout comme la LUMIÈRE et la chaleur. Le Mal est le résultat de ce qui arrive quand l’homme n’a pas l’AMOUR de Dieu dans son cœur. Il est comme le froid qui vient quand il n’y a aucune chaleur ou l’obscurité qui vient quand il n’y a aucune LUMIÈRE.

Le professeur s’assis, abasourdit d’une telle réponse. Le nom du jeune étudiant ?
Albert Einstein. »

Rött hjärta

avatar

Om admin

Vill ni veta mer om mig, kan ni läsa mer på: Si vous voulez en savoir plus sur moi, allez sur: www.cecile.cc
Det här inlägget postades i Citat Citation, Tankar Pensées. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*