Historien om Leon – L’histoire de Léon

Omslag       Karta

“Den som räddar ett liv räddar hela världen.”
Citat ur Talmud

En man som verkligen räddade hela världen flera gånger om hette Oskar Schindler. Han blev känd tack vare Steven Spielbergs film “Schindlers lista”. Han räddade mer än tusen judar undan Förintelsen, tack vare att han lät dem arbeta i sin fabrik och lyckades övertyga Gestapo och SS-soldater att dessa judar innehade livsviktiga kunskaper som kunde vara avgörande för Tysklands seger under andra världskriget.
       Tyskland vann, som tur var, aldrig andra världskriget, och tack vare sådana personer som Oskar Schindler kunde flera människor överleva.

Vad handlar boken om?
Boken handlar om Leon Leyson, som blev Schindlers yngste arbetare. Man får följa hans ofrivilliga resa från landsbygden i Polen till Krakow, till ett ghetto i samma stad och till koncentrationslägret Gross-Rosen, där han i sista minuten räddas av Schindler från att föras till Auschwitz, där en säker död hade väntat på honom.

Vad tyckte jag om boken?
Att man redan vet att Leon överlevde det fasansfulla kriget är inte det som egentligen är det viktigaste i boken, utan det viktigaste är att han fick berätta sin historia, innan det blev för sent, så att den här historien, hur hemsk den än må vara, inte blir glömd. För om man glömmer sin historia kan den upprepas. Rasismen finns än i våra dagar, därför måste sådana böcker läsas. Så att det som hände aldrig får hända igen.

Jag tänker avsluta det här korta blogginlägget med några tänkvärda citat ur boken:

”Om de hade tagit sig tid att verkligen titta på oss, skulle de ha sett människor precis som sig själva – vissa med blå ögon, andra med bruna. De skulle ha sett familjer som sina egna.” (s.70-71)

”Jag är ingen filosof, men jag tror att Oskar Schindler var själva definitionen av en hjälte. Han bevisade att en enda människa kan trotsa ondskan och göra skillnad.
     Jag är ett levande bevis på det.
     [—] Författaren Joseph Campbell […] sa att en hjälte är en vanlig människa som gör sitt bästa under värsta tänkbara omständigheter. Oskar Schindler personifierar den definitionen.” (s.162)

***

“Celui qui sauve une vie, sauve le monde entier.”
Citation du Talmud

       Un homme qui sauva vraiment le monde entier plusieurs fois s’appelait Oskar Schindler. Il s’est fait connaître grâce au film de Steven Spielberg ”La liste de Schindler”. Il sauva plus de mille juifs de l’extermination, grâce au fait qu’il les employa à travailler dans son usine, et en réussissant à convaincre la Gestapo et les soldats SS que ces juifs possédaient des connaissances vitales et qui pouvaient être décisives pour la victoire de l’Allemagne durant la seconde guerre mondiale.
       
L’Allemagne ne gagna heureusement jamais la guerre, et grâce à des êtres comme Oskar Schindler, beaucoup de personnes purent survivre.

De quoi parle le livre?
       Le livre parle de Léon Leyson, qui fut le plus jeune ouvrier de Schindler. On suit son voyage involontaire d’un petit village dans la campagne en Pologne, à Krakow, ensuite au ghetto dans la même ville, jusqu’au camp de concentration de Gross-Rosen, d’où il est sauvé par Schindler in extremis d’être envoyé à Auschwitz, où une mort certaine l’aurait attendu.

Mon opinion sur le livre
       Le fait que l’on sache que Léon ait survécu aux horreurs de la guerre, n’est pas le but principal du livre, mais le plus important est que Léon ait pu raconter son histoire, si horrible qu’elle soit, avant qu’il soit trop tard, afin qu’elle ne soit pas oubliée. Car si l’on oublie son histoire, elle peut se répéter. Le racisme existe encore de nos jours, c’est pourquoi les livres de ce genre doivent être lus. Afin que ce qui s’est passé ne se reproduise jamais.

       Je veux terminer cet article par quelques citations dignes de réflexion (ma traduction, vu que je n’ai pas le livre en français):

”S’ils avaient pris le temps de vraiment nous regarder, ils auraient vu des gens exactement comme eux-mêmes – certains aux yeux bleus, d’autres aux yeux marron. Ils auraient vu des familles comme les leurs.” (p.70-71)

”Je ne suis pas un philosophe, mais je crois qu’Oscar Schindler est la définition même d’un héros. Il prouva qu’une seule personne peut braver le mal et faire une différence.
        J’en suis une preuve vivante.
        [—] L’auteur Joseph Campbell […] a dit qu’un héros est une personne ordinaire qui fait de son mieux lors des pires circonstances imaginables. Oskar Schindler personnifie cette définition.” (p.162)

***

avatar

Om Cécile Tartar Jönsson

Vill ni veta mer om mig, kan ni läsa mer på: Si vous voulez en savoir plus sur moi, allez sur: www.cecile.cc
Det här inlägget postades i Bilder Photos, Böcker Livres, Tankar Pensées. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*