Att förlåta och älska – Pardonner et aimer

Allt det här, som jag citerar här nedan, är precis vad jag tänkte på igår. Hur många gånger har jag inte förlåtit dem som har hädat min tro, skojat om den Gud jag tror på, utan att jag för den delen blivit arg på dem. I dessa situationer har jag tänkt på Jesus ord på korset ”Förlåt dem, för de vet inte vad de gör” (Lukas 23, 34). Det är så alla måste resonera, när man ser en satirisk bild på något man tror på. Att förlåta. Att älska sin nästa, och att lära andra att göra det. Hämnd måste bannlysas, vi måste vara toleranta och lära oss att leva sida vid sida oavsett religion, åsikt, hudfärg eller vad det nu är för skillnad mellan oss.

Läs hela den här texten här, den var mycket bra skriven
Källa:
http://www.svt.se/opinion/article2589900.svt (10/1 2014)

”Att det sedan finns röster från olika håll som menar att Charlie Hebdo genom sina satiriska teckningar har provocerat fram detta terrordåd är ett mycket tvetydigt yttrande.

Den som verkligen tror på Gud och vill efterfölja hans bud kan aldrig svara med våld utan bara med sorg och tårar, när hans Gud och religion blir kränkt.

När religionen missbrukas och blir en våldsideologi då kränks Gud och religionen som allra mest. Samtidigt måste man lika bestämt ta avstånd från alla attacker mot moskéer, synagogor och kyrkor.

Därför är det så oerhört viktigt att vi alla som är gudstroende med en och samma röst säger: nej, vi kan aldrig, aldrig godta att man dödar i vår Guds namn.

Religionsfriheten – oavsett om man tolkar den som frihet till eller från religion – är också en oförytterlig mänsklig frihet.

Ibland kan den till synes krocka med yttrandefriheten, men det får vi lära oss leva med och söka fruktbara lösningar.”

***

Tout ce que je cite ci-dessous, est exactement ce que je pensais hier. Combien de fois n’ai-je pas pardonné à ceux qui ont blasphémé ma foi, se sont moqués du Dieu auquel je crois, sans que je me mette en colère contre eux. Dans ces situations, j’ai pensé aux paroles de Jésus sur la croix: ”Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font.” Luc (23, 34) C’est ainsi qu’il faut résonner, lorsque l’on voit une satire de quelque chose à quoi l’on croit. Pardonner. Aimer son prochain, et apprendre aux autres à le faire. La vengeance doit être bannie, nous devons être tolérants et apprendre à vivre côte à côte quels que soient notre religion, nos opinions, notre couleur de peau ou quelle qu’autre différence qu’il puisse y avoir entre nous.

Ce que je cite ci-dessous est tiré d’un texte en suédois, que l’on peut lire ici:
Source: http://www.svt.se/opinion/article2589900.svt (10/1 2014)

”Qu’il y ait des voix qui disent que Charlie Hebdo par ses dessins satiriques ait provoqué cette action de terreur est un propos indécent.

Celui qui croit vraiment en Dieu et veut suivre ses commandements ne peut jamais répondre avec violence, mais avec de la peine et des larmes, quand son Dieu et sa religion sont offensés.

Quand on abuse de la religion et qu’elle devient une idéologie de violence, c’est alors que Dieu et la religion sont le plus offensés. En même temps, on doit fermement désavouer toutes les attaques contre les mosquées, les synagogues et les églises.

C’est pourquoi il est extrêmement important que nous tous qui sommes croyants disent d’une même voix: non, nous ne pouvons jamais, jamais accepter que l’on tue au nom de notre Dieu.

La liberté de religion – qu’on l’interprète comme une liberté d’avoir ou de ne pas avoir de religion – est aussi une liberté humaine inaliénable.

Parfois elle peut apparemment se heurter à la liberté d’expression, mais cela on doit apprendre à vivre avec et à trouver des solutions productives.”

avatar

Om Cécile Tartar Jönsson

Vill ni veta mer om mig, kan ni läsa mer på: Si vous voulez en savoir plus sur moi, allez sur: www.cecile.cc
Det här inlägget postades i Citat Citation, Tankar Pensées. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*