Better Globes avkastning – Rendement de Better Globe

(Text en français plus bas)

Idag har jag fått ett mail från Better Globe, i vilket det stod att jag nu har 62 träd, med en sammanställning av min förväntade avkastning.

Förväntad avkastning 2016  Förväntad avkastning 2016-2

Det känns väldigt kul. Så här fungerar Betterglobes avkastning.

infografik2016

I korthet fungerar avkastningen från ett träd som följer. Du köper ett träd ett enskilt år, t.ex. i år 2016. Vid nästa regnperiod kommer trädet att planteras. De första fyra åren, inklusive innevarande år, kommer trädet att växa till sig, och det femte året, 2020, kommer Better Globe att kunna skörda t.ex. frukt, gummi och andra saker som kan säljas. Av den vinsten kommer Better Globe att betala dig 2.55 € per år.

Dessa 2.55 € kommer att betalas ut till dig varje år i 15 år. Efter 15 år, det vill säga det tjugonde året kommer trädet att avverkas och då kommer också den stora utbetalningen för trädet att betalas ut till ditt Better Globe-konto. Från ditt Better Globe-konto kan du sedan föra över pengarna till ditt vanliga bankkonto.

Eftersom Better Globe räknar avkastningen årsvis, finns det möjlighet att innan nyår köpa träd som gör att träden räknas från 2016 och därmed ger avkastning redan 2020 istället för 2021. Det är alltså betydligt smartare att köpa träden nu i december istället för i januari.

Jag kommer få pengar utan att lyfta ett finger. Smile Är det inte fantastiskt? Smile Du kan också få ta del av det. Och tänk på att idag är det den 29/12 2016, och om du köper träd idag eller senast den 31/12 2016, så räknas dessa träd in i det första året, och då kommer den första avkastningen om fyra år. Smile

Dessa träd utgör inte bara en god investering som kommer att ge mig avkastning under de kommande åren, de bidrar också till att göra mycket gott; bland annat att:

 • skapa arbetstillfällen i områden där det inte finns några andra jobb,
 • ge barn möjlighet att gå i skolan och få en utbildning,
 • hämma den globala uppvärmningen genom att binda koldioxid,
 • motverka erosion och ökenspridning,
 • hjälpa fattiga människor att lyfta sig ur fattigdom,
 • motverka korruption och sätta igång det ekonomiska hjulet i många små samhällen

Du kan också investera i Better Globe. Kontakta mig på betterglobe@cecile.cc, eller gå till Better Globes hemsida och köp träd redan idag. Hör av dig om du undrar något.

Här nedan kan du se Better Globes film igen, om du inte redan har sett den.

 

***

Aujourd’hui, j’ai reçu un mail de Better Globe, dans lequel il était écrit que j’ai 62 arbres, avec un relevé du rendement qui m’attend.

Förväntad avkastning 2016  Förväntad avkastning 2016-2

C’est chouette. Ci-dessous une explication comment le rendement de Better Globe fonctionne.

infografik2016 FR

En résumé, le rendement d’un arbre fonctionne de cette façon. Vous achetez un arbre une année particulière, par exemple cette année 2016. À la prochaine saison des pluies, l’arbre sera planté. Les quatre premières années, l’année en cours inclus, l’arbre grandira, et la cinquième année, en 2020, Better Globe va pouvoir récolter, par exemple des fruits, du caoutchouc et autres choses qui peuvent être vendues. De ce bénéfice, Better Globe vous paiera 2,55€ par an.

Ces 2,55€ vous serons payés chaque année pendant 15 ans. Après 15 ans, c’est-à-dire lors de la 20ème année, l’arbre sera abattu, et le versement le plus important sera versé sur votre compte Better Globe. De votre compte Better Globe, vous pourrez ensuite transférer l’argent sur votre propre compte en banque.

Puisque Better Globe compte le rendement par année, il y a une possibilité, avant le nouvel an, d’acheter des arbres qui seront comptés à partir de 2016, et cela implique que le rendement pour ces arbres sera versé déjà en 2020, au lieu de 2021. Il est donc plus profitable d’acheter des arbres maintenant en décembre, plutôt qu’en janvier.

Je vais recevoir des sous sans lever le petit doigt. Smile Ce n’est pas fantastique ? Smile Cela peut aussi vous arriver. Pensez bien que nous sommes aujourd’hui le 29/12 2016, et que si vous achetez des arbres aujourd’hui ou au plus tard le 31/12 2016, ces arbres seront compris dans la première année, et votre rendement vous sera versé déjà dans quatre ans.

En plus, ces arbres ne sont pas seulement un bon investissement juste pour moi, ils contribuent aussi à faire du bien, en autre par :

 • créer des emplois dans des régions où il n’y a pas d’autres travaux
 • donner à des enfants la possibilité d’aller à l’école et de recevoir une éducation
 • ralentir le réchauffement de la planète en retenant le dioxyde de carbone
 • combattre l’érosion et la désertification
 • aider des pauvres personnes à sortir de la misère
 • combattre la corruption et mettre en marche la roue économique dans beaucoup de petites communautés

Vous pouvez aussi investir dans Better Globe! Contactez-moi sur betterglobe@cecile.cc, ou allez sur le site de Better Globe et achetez des arbres déjà aujourd’hui. N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.

Ci-dessous, vous pouvez voir une présentation de Better Globe (en anglais), si vous ne l’avez pas déjà vue.

avatar

Om Cécile Tartar Jönsson

Vill ni veta mer om mig, kan ni läsa mer på: Si vous voulez en savoir plus sur moi, allez sur: www.cecile.cc
Det här inlägget postades i Betterglobe, Bilder Photos. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*